Haldiram’s

Ahemdabad

 • Kandoi Bhogilal Mulchand
 • Jay Hind Sweets

Banglore

 • Sangum Sweets
 • New Arya Bhuvan

Nagpur

 • Rajputa's
 • Heera Sweets

Surat

 • Makhan Bhog
 • Shah Jamnadas Gharivala

Chennai

 • Gangotri Sweets & Snacks

Pune

 • Shri Mohana's Karachi Sweet Mart

Bhavnagar

 • Das Pendavala

Kalyan

 • Madhurima

Akola

 • Rathi Sweets

Fagwara, Punjab

 • Novelty Sweets

Ahemdabad & USA

 • Sukhadia Jamnadas Maganlal

Jamnagar

 • Vallabhdas Pendawals

Kolhapur

 • Mohak Lassi

Delhi

 • Kaleva Sweets

Jabalpur

 • Babubhai Sweets

Kolkatta

 • Bhikharam Chandmal

Ajmer

 • Laxmi Sweets

Bhopal

 • Arya Bhuvan

Baroda

 • Jagdish Foods Pvt. Ltd.

Jodhpur

 • Janta Sweets Home

Mumbai

 • J.K.Mevavala
 • Rama Sweets
 • Royal Dairy Farm
 • Ajit Sweets & Farsan
 • Mahavir Sweets & Farsan
 • Saroj Sweets